Privacy Statement

Privacy Statement

Via de dienstverlening van Solmate en | of de website www.solmate.nu worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De door ons verzamelde persoonsgegevens, via o.a. de website, worden conform de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkt.

Solmate respecteert de privacy van alle bezoekers aan haar website. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de website en de daarop aangeboden diensten. Wij maken geen gebruik van cookies.

Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, te weten:

 • Het aanvragen van offertes en het bestellen van producten;
 • Een contactformulier;
 • De mogelijkheid tot het downloaden van documenten.

Solmate acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van zeer groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dit betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij de persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via dit privacy statement;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot enkel de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden. Dit hebben we vastgelegd in ons “AVG register Solmate”;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens, verstrekt via o.a. onze website, te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die, in voorkomende gevallen, in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Solmate is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan dit privacy statement zorgvuldig te lezen. Onze contactgegevens zijn:

Solmate
Garstvelde 24
5071 TG  Udenhout
085 0733 650
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Welke gegevens verzamelen wij?

Solmate verzamelt in principe geen persoonsgegevens, tenzij u deze aan ons verstrekt via het aanvraagformulier op deze website, wanneer u uw gegevens aan ons verstrekt t.b.v. de uitvoering van onze diensten of wanneer u documenten downloadt.

Hiervoor vragen wij u de onderstaande gegevens te verstrekken. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om uw aanvraag van een passende reactie te voorzien.

 • Bedrijfsnaam
 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Hoe we deze gegevens verwerken en bewaren

U levert de gevraagde informatie aan door het aanvraagformulier op onze website in te vullen.  Alle door u aangeleverde informatie zullen wij vertrouwelijk verwerken en slechts gebruiken voor het verwerken van uw aanvraag.

Worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

Solmate hecht veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Worden mijn persoonsgegevens verstrekt aan derden?

Solmate zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. Solmate zal uw persoonsgegevens ook niet verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten en behoudens de gevallen wanneer wij gebruik maken van bewerkers of derden-dienstverleners.

Derden-dienstverleners zijn op de producten | diensten van Solmate niet van toepassing?

Waar kan ik een verzoek indienen om mijn persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?

U kunt een verzoek tot inzage, in de door Solmate via haar website over u verzamelde persoonsgegevens, indienen door het sturen van een e-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dit beleid is opgesteld in maart 2020. Wanneer Solmate wijzigingen doorvoert in de manier waarop met via deze websites verzamelde persoonsgegevens wordt omgegaan, zal dit via een wijziging in het privacy statement bekend worden gemaakt. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen via e-mail. 

Door akkoord te gaan met dit privacy statement bent u ervan op de hoogte wat wij doen met de door u aangeleverde informatie en geeft u toestemming om deze informatie voor de beoogde doelen te verwerken.